Návody k obsluze

  • Součástí dodávky fotoaparátu je návod k obsluze, který popisuje funkce fotoaparátu a poskytuje pokyny až do zapnutí fotoaparátu.

  • Pokročilá uživatelská příručka

    Kompletní pokyny jsou uvedeny v této pokročilé uživatelské příručce.

    Nejnovější pokročilou uživatelskou příručku najdete na následující webové stránce.

    https://cam.start.canon/C008/