Nastavení zobrazení

Můžete určit použití obrazovky nebo hledáčku pro zobrazení, aby se zabránilo náhodné aktivaci snímače očí při otevřené obrazovce.

 1. Vyberte [Nastavení: Nast. zobraz.].

 2. Nastavte položku [Ovládání zobr.] na [Ruční].

 3. Vyberte [Ruční zobrazení].

  • Hledáček

   Pro zobrazení se vždy použije hledáček.

  • Obrazovka

   Když je otevřená obrazovka, použije se pro zobrazení vždy obrazovka.

Poznámka

 • Hledáček se vždy používá k zobrazení, když je obrazovka zavřená.
 • Při nastavení položky [Ovládání zobr.] na [Auto] se obrazovka vždy použije pro zobrazení, když je otevřená, ale zobrazení se přepne při pohledu do hledáčku.