Korekce červených očí

Automaticky koriguje relevantní části snímků ovlivněné jevem červených očí. Snímek lze uložit jako samostatný soubor.

  1. Vyberte [Přehrávání: Korekce červ. očí].

  2. Pomocí tlačítek Tlačítko DolevaTlačítko Doprava vyberte snímek.

    • Po výběru snímku buďto klepněte na položku [Červené oči] nebo stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.
    • Okolo korigovaných oblastí snímku se zobrazují bílé rámečky.
  3. Vyberte [OK].

    • Snímek bude uložen jako samostatný soubor.

Upozornění

  • U některých snímků nemusí korekce proběhnout správně.