Režim Panning

Sledováním pohybujícího se objektu (panning) můžete rozmazat pozadí pro vyjádření pocitu rychlosti.

Nasaďte objektiv kompatibilní s režimem [] (Panning) pro omezení rozmazání objektu a zachování jeho ostrého a brilantního zobrazení.

Doporučení Tipy k fotografování

 • Otáčejte fotoaparátem za pohybujícím se objektem.

  Při fotografování plynule otáčejte fotoaparátem tak, abyste neustále udržovali pohybující se objekt v záběru. S AF bodem umístěným nad částí pohybujícího se objektu, na kterou chcete zaostřit, namáčkněte tlačítko spouště do poloviny, začněte otáčet fotoaparátem, abyste udrželi objekt v záběru, a potom stisknutím tlačítka spouště až na doraz exponujte. I nadále pokračujte ve sledování objektu fotoaparátem.

 • Nastavte úroveň rozmazání pohybu na pozadí.

  Při použití položky [Efekt] můžete nastavit úroveň pohybové neostrosti pozadí. Nastavení [Efekt: max] vyberte pro menší rychlost závěrky a více pohybového rozostření pozadí kolem objektů. Pokud je rozmazání objektu nadměrné, snižte ho nastavením položky [Efekt] na [Efekt: střed] nebo [Efekt: min].

Upozornění

 • Podrobné informace týkající se objektivů kompatibilních s režimem [] naleznete na webových stránkách společnosti Canon.
 • Rychlosti závěrky jsou nižší. Z tohoto důvodu není režim Panning vhodný v případech, kdy nebudete sledovat pohybující se objekt fotoaparátem při fotografování.
 • Výchozí nastavení je [Pomalé kontinuální snímání]. Mějte na paměti, že není k dispozici režim [Rychlé kontinuální snímání].
 • Fotografování s bleskem není k dispozici.
 • Přestože je pro snímky pořízené objektivy podporujícími režim [] použita funkce IS (stabilizátor obrazu) objektivu, její účinek není patrný na obrazovce během fotografování. (Funkce IS a korekce rozmazání objektu se aktivují při fotografování, bez ohledu na nastavení funkce IS objektivu.)
 • Při použití objektivů, které nepodporují režim [], se rozmazání objektu nesníží, ale rychlost závěrky se automaticky upraví tak, aby odpovídala nastavení [Efekt].
 • Při fotografování za jasného světla (například za slunečných letních dnů) nebo při fotografování pomalu se pohybujících objektů nemusí být použita nastavená úroveň efektu Panning.
 • Následující objekty nebo podmínky snímání mohou bránit vhodné korekci rozmazání objektu v kombinaci s objektivy podporujícími režim [].

  • Objekty s velmi nízkým kontrastem.
  • Objekty fotografované při nedostatku světla.
  • Objekty v silném protisvětle nebo odrážející světlo.
  • Objekty s opakujícími se vzory.
  • Objekty s menším množstvím vzorů nebo s jednotvárnými vzory.
  • Objekty s odrazy (např. obrazy odrážející se ve skle).
  • Objekty menší než rámeček zóny AF.
  • Více objektů pohybujících se v rámečku zónového AF.
  • Objekty pohybující se nepravidelným směrem nebo měnící se rychlostí.
  • Objekty s občasným nepravidelným pohybem (např. běžci pohybující se při běhu nahoru a dolů).
  • Objekty s výrazně proměnlivou rychlostí (např. bezprostředně po počátečním zahájení pohybu nebo při pohybu po křivce).
  • Příliš rychle nebo příliš pomalu se pohybující fotoaparát.
  • Pohyb fotoaparátu neodpovídající pohybu objektu.
  • Objektivy s příliš dlouhými ohniskovými vzdálenostmi.