Úspora energie

Podle potřeby je možné nastavit dobu pro ztmavnutí a poté vypnutí obrazovky, vypnutí fotoaparátu a hledáčku, když je fotoaparát nečinný (zešednutí displeje, vypnutí displeje, automatické vypnutí napájení a vypnutí hledáčku).

  1. Vyberte možnost [Nastavení: Úspora energie].

  2. Vyberte možnost.

Poznámka

  • Funkce [Ztlumení displeje] a [Vypnutí displeje] jsou účinné, dokud je zobrazená obrazovka záznamu. Tato nastavení nejsou účinná při zobrazení nabídky a přehrávání snímků.
  • Fotoaparát se vypne při zobrazení nabídky nebo přehrávání snímků po vypršení doby nastavené v položce [Ztlumení displeje], [Vypnutí displeje] a [Autom.vypnutí].
  • Na ochranu obrazovky fotoaparát vypne obrazovku 30 minut po jejím ztmavení (fotoaparát zůstává stále zapnutý) i v případě, že jsou možnosti [Vypnutí displeje] a [Autom.vypnutí] nastaveny na hodnotu [Zakázat].
  • Dokud je obrazovka ještě zapnutá, je účinné také nastavení [Hled. vypnutý]. Po vypršení této doby se senzor hledáčku deaktivuje.
  • Během zobrazení v hledáčku je účinné pouze nastavení [Hled. vypnutý]. Po vypršení této doby se senzor hledáčku deaktivuje a hledáček se vypne.
  • Když obrazovka ztmavne během pohotovostního režimu fotografování, snímky na obrazovce se zobrazí s nižší snímkovou frekvencí.