Hlasitost

Hlasitost zvuků fotoaparátu lze upravit.

  1. Vyberte možnost [Nastavení: Hlasitost].

  2. Nastavte možnost.

    • Vyberte požadovanou možnost a poté otáčením voliče Rychloovladač upravte hlasitost.