Rastr pro přehrávání

Můžete zobrazit mřížku přes fotografie zobrazené v režimu zobrazení jednotlivých snímků na obrazovce pro přehrávání. Tato funkce je vhodná pro kontrolu naklonění snímku ve vertikálním nebo horizontálním sklonu, stejně jako při volbě kompozice.

  1. Vyberte možnost [Přehrávání: Přehrát rastr].

  2. Vyberte možnost.

Poznámka

  • Pokud je možnost [Přehrát rastr] nastavena na jinou možnost než [Vyp], při zobrazení panoramatických snímků se zobrazuje také jedna svislá a jedna vodorovná čára.