Změna velikosti snímků JPEG/HEIF

Velikost snímku JPEG nebo HEIF můžete změnit, aby se snížil počet pixelů, a poté jej uložit jako nový snímek. Změna velikosti je k dispozici pro snímky JPEG a HEIF velikosti Velký, Střední nebo Malý 1 (vyjma Malý 2), včetně snímků zachycených při fotografování ve formátu RAW+JPEG a RAW+HEIF. Velikost nelze změnit u snímků Malý 2 a snímků RAW ani u filmů.

 1. Vyberte možnost [Přehrávání: Změnit velikost].

 2. Vyberte požadovaný snímek.

  • Otáčením voliče Rychloovladač vyberte snímek, jehož velikost chcete změnit.
  • Stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení zobrazíte velikost snímku.
 3. Vyberte požadovanou velikost snímku.

  • Vyberte požadovanou velikost snímku (1).
 4. Uložte změny.

  • Výběrem položky [OK] uložte snímek se změněnou velikostí.
  • Zkontrolujte cílovou složku a číslo souboru snímku a vyberte tlačítko [OK].
  • Chcete-li změnit velikost dalšího snímku, opakujte kroky 2 až 4.