Kreativní asistent

Snímky RAW můžete zpracovat použitím oblíbených efektů a následným uložením jako soubory JPEG.

 1. Vyberte možnost [Přehrávání: Kreativní asistent].

 2. Vyberte požadovaný snímek.

  • Otáčením voliče Rychloovladač vyberte snímek, který chcete zpracovat, a stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
 3. Zvolte efekt.

  • Pomocí voliče Rychloovladač vyberte efekt.
  • Výběrem možnosti [Předvolba] a stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení můžete zvolit [VIVID], [SOFT] nebo jiný přednastavený efekt. [AUTO1], [AUTO2] a [AUTO3] jsou efekty doporučené fotoaparátem na základě podmínek snímku.
  • Můžete vybrat efekty, například [Jas] nebo [Kontrast], a to stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení a použitím voliče Rychloovladač.
  • Po dokončení úpravy stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
  • Chcete-li resetovat nastavení, stiskněte tlačítko Blokování AE a vyberte možnost [OK], jakmile se zobrazí potvrzovací zpráva.
  • Chcete-li efekt potvrdit, stiskněte tlačítko Volba AF bodu.
 4. Výběrem položky [OK] uložte snímek.