Zobrazení zvětšeného snímku

Zobrazení zachycených snímků lze zvětšit.

 1. Zvětšete snímek.

  • Stiskněte tlačítko Zvětšit nebo zmenšit.
  • Objeví se zvětšené zobrazení. Poloha zvětšené oblasti (1) se zobrazí v pravé spodní části obrazovky společně s [Hlavní ovladačZvětšit nebo zmenšit].
  • Ke zvětšování snímků otočte ovladačem Hlavní ovladač po směru hodinových ručiček.
  • Ke zmenšení zvětšení otáčejte ovladačem Hlavní ovladač proti směru hodinových ručiček. Pro zobrazení náhledového indexu () pokračujte v otáčení voličem.
  • Chcete-li vymazat aktuální snímek, vyberte možnost [Smazání snímků] ().
 2. Posouvejte snímek.

  • Pomocí multiovladače Multiovladač se můžete po zvětšeném snímku posouvat.
  • Stisknutím tlačítka Zvětšit nebo zmenšit nebo MENU opustíte zvětšené zobrazení.

Poznámka

 • K přepnutí na další snímky při zachování zvětšeného zobrazení otočte ovladačem Rychloovladač.
 • Zvětšení není k dispozici u filmů.

Nastavení poměru počátečního zvětšení

Můžete nastavit poměr počátečního zvětšení.

 1. Vyberte možnost [Přehrávání: Zvětšení].

 2. Vyberte možnost [Zvětšení (přibl.)].

 3. Vyberte možnost.

  • 1×, 2×, 4×, 8×, 10×

   Zvětšené zobrazení začne s vybraným poměrem zvětšení.

  • Skuteč.vel.

   Pixely zaznamenaného snímku se zobrazí v přibližně 100 % velikosti.

  • Jako posled.

   Zvětšené zobrazení se obnoví se stejným poměrem, jako když jste naposledy ukončili zvětšené zobrazení pomocí tlačítka Přehrávání nebo Zvětšit nebo zmenšit.

Nastavení polohy počátečního zvětšení

Můžete nastavit polohu počátečního zvětšení.

 1. Vyberte možnost [Přehrávání: Zvětšení].

 2. Vyberte možnost [Zvětšená pozice].

 3. Vyberte možnost.

  • Od středu

   Zvětšené zobrazení začne od středu obrazovky.

  • Od bodu ostř.

   Zvětšené zobrazení začne od AF bodu v zaostření. Pokud byl snímek pořízen pomocí ručního zaostřování, zvětšené zobrazení začne od středu obrazovky.

Zvětšení následujících snímků

Můžete zadat, jestli při zobrazení následujících snímků chcete zachovat stejnou polohu pro zvětšené zobrazení, nebo použít polohu nastavenou v položce [Zvětšená pozice].

 1. Vyberte možnost [Přehrávání: Zvětšení].

 2. Vyberte možnost [Zachovaná pozice].

 3. Vyberte možnost.

  • Povolit

   Při zobrazení následujících snímků ve zvětšeném zobrazení se zachová aktuální poloha zvětšení.

  • Zakázat

   Při zobrazení následujících snímků ve zvětšeném zobrazení se použije poloha nastavená pomocí funkce [Zvětšená pozice].