Výkon zobrazení

Můžete vybrat výkonnostní parametr, který se má upřednostnit na obrazovce záznamu pro záznam fotografií.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Způsob zobrazení].

 2. Vyberte možnost.

  Při nastavení na [Plynulý]

  • Když stisknutím tlačítka INFO přidáte zatržítko, můžete potlačení nižších snímkových frekvencí displeje provádět také v místech s nedostatečným osvětlením.
  • Zobrazení s vysokou snímkovou frekvencí (119,88 sn./s) [Plynulý] se používá v rámci pohotovostního režimu snímání při snímání s hledáčkem.

Upozornění

 • Určité podmínky snímání a ovládání fotoaparátu mohou snížit plynulost zobrazení s vysokou snímkovou frekvencí, a to i v případě aktivace nastavení [Plynulý].
 • Když je při snímání při nedostatečném osvětlení nastavena možnost [Potl. nižší rychl.sním.] na zobrazení obrazovky záznamu, může to mít negativní vliv na výkon.

  • Rychlejší vybíjení baterie
  • Méně dostupných snímků
  • Nižší jas zobrazení obrazu
  • Obtížné automatické zaostřování
  • Méně přesné měření
  • Nižší přesnost detekce mihotání
  • Méně přesná detekce mihotání