Formát zobrazení v hledáčku

Můžete vybrat, jak budou v hledáčku uvedené informace.

  1. Vyberte možnost [Snímání: Formát zobr. hled.].

  2. Vyberte možnost.