Simulace optického hledáčku

Při fotografování je dostupné přirozeně působící zobrazení hledáčku a obrazovky displeje, které se podobá zobrazení z optického hledáčku. Upozorňujeme, že snímky zobrazené s touto funkcí nastavenou na [Zap] se můžou lišit od skutečných výsledků snímání.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Zobr.opt. hled.].

 2. Vyberte možnost.

Upozornění

 • Nastavením této funkce na [Zap] se nastaví možnost [Snímání: Simulace zobrazení] na [Zakázat].
 • Simulace optického hledáčku se použije ke zobrazení, je-li tato funkce při snímání s HDR nastavena na [Zap].
 • Zobrazení kreativních filtrů se používá při snímání s kreativními filtry, i když je tato funkce nastavena na [Zap].
 • Jas snímku před a po Jednosnímkovém automatickém zaostřování (One-Shot AF) se pravděpodobněji změní při nastavení [Zap] než při nastavení [Vyp].
 • Simulace optického hledáčku se nepoužije ke zobrazení na externí monitory, včetně zobrazení na externí monitor i na obrazovku fotoaparátu.
 • U některých obrazovek nastavení se simulace optického hledáčku nemusí použít ke zobrazení.
 • V některých případech se zobrazení nemusí podobat optickému hledáčku.
 • Vzhled zobrazení se může změnit během kontinuálního snímání, při některých kombinacích režimu řízení a závěrky.

Poznámka

 • Není k dispozici pro násobné expozice nebo v režimu RAW série.