Simulace zobrazení

Se simulací zobrazení zobrazený jas snímku a hloubka ostrosti více odpovídá skutečnému jasu (expozici) vašich snímků.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Simulace zobrazení].

 2. Vyberte možnost.

 • Expozice+hloubka ostrosti (Expozice+DOF)

  Zobrazený jas snímku a hloubka ostrosti více odpovídá skutečnému jasu (expozici) vašich snímků. Pokud nastavíte kompenzaci expozice, změní se jas snímku odpovídajícím způsobem. Podobně když změníte hodnotu clony, změní se hloubka ostrosti.

 • Expozice (Expozice)

  Zobrazený jas snímku více odpovídá skutečnému jasu (expozici) vašich snímků. Pokud nastavíte kompenzaci expozice, změní se jas snímku odpovídajícím způsobem.

 • Expoz. jen během hl. ostr. (Expozice pouze v průběhu DOF)

  Normálně se snímek zobrazí se standardním jasem, což usnadní jeho sledování. Pouze když stisknete a podržíte tlačítko náhledu hloubky ostrosti, jas snímku se bude podobat skutečnému jasu (expozici) vašeho snímku a můžete zkontrolovat hloubku ostrosti.

 • Zakázat (Vyp)

  Snímek se zobrazí se standardním jasem, což usnadní jeho sledování. I když nastavíte kompenzaci expozice, snímek se zobrazí se standardním jasem.

Upozornění

 • Poznámky k funkci [Expozice+hloubka ostrosti]

 • Při určitých rychlostech závěrky může zobrazení mihotat.
 • U objektivů typu EF může toto nastavení zvýšit prodlevu uvolnění závěrky.
 • Zobrazená hloubka ostrosti slouží pouze jako vodítko. Chcete-li hloubku ostrosti zobrazit přesněji, stiskněte tlačítko náhledu hloubky ostrosti.
 • U některých objektivů není funkce [Expozice+hloubka ostrosti] dostupná.
 • Pokud nelze simulovat expozici nebo hloubku ostrosti, případně ani jedno, bliká [Expozice+DOF].
 • Pokud se ukončí simulace expozice nebo hloubky ostrosti, případně obojího, [Expozice+DOF] bude zobrazeno šedě.