Fotografování s funkcí Expozice dotykem

Zaostřit a vyfotografovat snímek lze automaticky pouhým klepnutím na obrazovku.

 1. Povolte funkci Expozice dotykem.

  • Klepněte na ikonu [Expozice dotykem: Zakázat] na obrazovce.
  • Po každém klepnutí na ikonu dojde k záměně ikon [Expozice dotykem: Zakázat] a [Expozice dotykem: Povolit].
  • [Expozice dotykem: Povolit] (Expozice dotykem: Povolit)

   Fotoaparát zaostří na bod, na který klepnete, a pak pořídí snímek.

  • [Expozice dotykem: Zakázat] (Expozice dotykem: Zakázat)

   Klepnutím na bod můžete vybrat místo, na které chcete zaostřit. Úplným stisknutím tlačítka spouště vyfotografujte snímek.

 2. Klepnutím na obrazovku vyfotografujte snímek.

  • Klepněte na tvář nebo objekt na obrazovce.
  • Fotoaparát zaostří (Dotykové AF) na bod, na který klepnete, s použitím zadané Oblast AF.
  • Po nastavení [Expozice dotykem: Povolit] se barva AF bodu změní na zelenou po dosažení zaostření a fotoaparát automaticky vyfotografuje snímek.
  • Pokud se nepodaří zaostřit, barva AF bodu se změní na oranžovou a snímek nebude možné vyfotografovat. Znovu klepněte na tvář nebo objekt na obrazovce.

Upozornění

 • Fotoaparát fotografuje v režimu jednotlivých snímků bez ohledu na nastavení režimu řízení ([Rychlé kontinuální snímání plus], [Rychlé kontinuální snímání] nebo [Pomalé kontinuální snímání]).
 • Klepnutím na obrazovku se zaostří pomocí funkce [One-Shot AF], i když je položka [Automatické zaostřování: Činnost AF] nastavena na [Servo AF].
 • Klepnutím na obrazovku ve zvětšeném zobrazení se snímek nezaostří ani nevyfotografuje.
 • Při snímání klepnutím s funkcí [Doba prohlídky] v nabídce [Snímání: Prohlížení sním.] nastavené na [Přidržet] můžete pořídit další snímkem namáčknutím tlačítka spouště nebo klepnutím na ikonu [Návrat].

Poznámka

 • Chcete-li fotografovat s dlouhou expozicí, klepněte dvakrát na obrazovku. Jedním klepnutím zahájíte expozici a opětovným klepnutím ji zastavíte. Dávejte pozor, abyste při klepání na obrazovku nerozhýbali fotoaparát.