Přizpůsobení rychlého ovládání

Položky a rozvržení rychlého ovládání si můžete přizpůsobit.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Uživ. nast. Rychloovl.].

 2. Vyberte možnost [Upravit rozvržení].

 3. Vyberte položky, které chcete odebrat.

  • Otáčením ovladače Rychloovladač nebo použitím tlačítka Multiovladač vyberte položku, kterou chcete odebrat, a pak stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
  • Položky zobrazené na obrazovce rychlého ovládání jsou označené zatržítkem. Položky neoznačené zatržítkem budou odstraněny.
 4. Vyberte položky, které chcete přidat.

  • Otáčením ovladače Rychloovladač nebo použitím tlačítka Multiovladač vyberte položku, kterou chcete přidat, a pak stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
  • Chcete-li změnit rozvržení, stiskněte tlačítko INFO.
 5. Změňte rozvržení.

  • Pomocí voliče Rychloovladač vyberte položku, kterou chcete přesunout, a stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
  • Otáčením voliče Rychloovladač položku přesuňte a pak stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
  • Nastavení ukončíte stisknutím tlačítka MENU.
 6. Vyberte možnost [Uložit a ukončit].

 7. Zkontrolujte obrazovku.

  • Když stisknete tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení, můžete zkontrolovat obrazovku s použitými nastaveními.

Resetování obrazovky přizpůsobitelného Rychloovladače nebo vymazání všech položek

 • Chcete-li obnovit výchozí položky a rozvržení obrazovky rychlého ovládání, vyberte možnost [Resetovat nastavení].
 • Chcete-li odebrat všechny položky z rozvržení, aby se po stisknutí tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení nezobrazila žádná obrazovka rychlého ovládání, vyberte možnost [Vymazat všechny položky].