Uvolnění závěrky bez karty

Fotoaparát můžete nastavit tak, aby nesnímal, pokud v něm není založená karta. Výchozí nastavení je [Povolit].

  1. Vyberte možnost [Snímání: Uvolnit závěrku bez karty].

  2. Vyberte možnost [Zakázat].