Snímání HDR

PQ ve zkratce HDR PQ označuje křivku gamma vstupního signálu pro zobrazení snímků s HDR.

Nastavení HDR PQ umožňuje fotoaparátu vytvářet snímky s HDR, které odpovídají technickým údajům PQ definovaným v normách ITU-R BT.2100 a SMPTE ST.2084. (Skutečné zobrazení závisí na výkonu monitoru).

Snímky jsou zachyceny ve formátu HEIF nebo RAW.

Zkratka HDR označuje vysoký dynamický rozsah (High Dynamic Range).

Zkratka PQ představuje kvantování vnímání (Perceptual Quantization).

  1. Vyberte možnost [Snímání: Snímání v HDR ].

  2. Vyberte možnost [Povolit].

    • Na obrazovce se během snímání a přehrávání zobrazí převedené snímky, které předvádějí, jak by vypadaly na zařízení s HDR displejem.

Upozornění

  • Rozšířené citlivosti ISO (H) nejsou při snímání v HDR k dispozici.
  • Některé scény můžou vypadat jinak, než jak vypadají na zařízení s HDR displejem.
  • Oblasti snímků zobrazené šedou barvou v histogramu zhruba označují nepoužité hodnoty signálu, je-li položka [Snímání: Snímání v HDR ] nastavena na [Povolit].
  • Nabídka [Snímání: Způsob zobrazení] není k dispozici, pokud je možnost [Snímání: Snímání v HDR ] nastavena na hodnotu [Povolit]. Je nastavena na hodnotu [Plynulý].
  • U snímků pořízených s položkou [Snímání: Snímání v HDR ] nastavenou na [Povolit] nastavte před přehráváním na zařízení s HDR displejem položku [Přehrávání: HDMI HDR výstup] na [Zap] (). Vezměte na vědomí, že bez ohledu na nastavení [Přehrávání: HDMI HDR výstup] jsou snímky s HDR používány pro zobrazení na zařízeních s displejem HDR.