Fv: Flexibilní priorita AE

V tomto režimu můžete ručně nebo automaticky nastavit rychlost závěrky, hodnotu clony a citlivost ISO a zkombinovat tato nastavení s volbou kompenzace expozice. Snímání v režimu Flexibilní priorita AE, s ovládáním každého z těchto parametrů, je ekvivalentní snímání v režimu Programová automatická expozice, Priorita závěrky AE, Priorita clony AE nebo Ruční expozice.

Flexibilní priorita AE označuje flexibilní hodnotu (Flexible value).

 1. Přesuňte volič režimů do polohy Flexibilní priorita AE.

 2. Nastavte rychlost závěrky, hodnotu clony a citlivost ISO.

  • Otáčením voliče Rychloovladač vyberte položku, kterou chcete nastavit. Nalevo od vybrané položky se zobrazí ikona [Hlavní ovladač].
  • Otáčením ovladače Hlavní ovladač nastavte možnost.
  • Chcete-li nastavení vynulovat na hodnotu [AUTO], stiskněte tlačítko Vymazat.
 3. Nastavte hodnotu kompenzace expozice.

  • Otáčením voliče Rychloovladač vyberte požadovaný indikátor úrovně expozice. Nalevo od indikátoru úrovně expozice se zobrazí ikona [Hlavní ovladač].
  • Otáčením ovladače Hlavní ovladač nastavte možnost.
  • Chcete-li nastavení vynulovat na hodnotu [±0], stiskněte tlačítko Vymazat.

Kombinace funkcí v režimu Flexibilní priorita AE

Rychlost závěrky Hodnota clony Citlivost ISO Kompenzace expozice Režim snímání
[AUTO] [AUTO] [AUTO] K dispozici Podobné Programová automatická expozice
Ruční výběr
Ruční výběr [AUTO] [AUTO] K dispozici Podobné Priorita závěrky AE
Ruční výběr
[AUTO] Ruční výběr [AUTO] K dispozici Podobné Priorita clony AE
Ruční výběr
Ruční výběr Ruční výběr [AUTO] K dispozici Podobné Ruční expozice
Ruční výběr

Upozornění

 • Blikání hodnot indikuje riziko podexpozice nebo přeexpozice. Upravte expozici, až hodnota přestane blikat.
 • Pomalá synchronizace se nepoužívá při slabém osvětlení, pokud je nastaven režim Flexibilní priorita AE, který připomíná režim Priorita clony AE nebo Programová automatická expozice, i když je položka [Pomalá synchr.] v nabídce [Snímání: Ovládání blesku] nastavena na hodnotu [1/250-30 s auto] (nebo [1/200-30 s auto]).

Poznámka

 • Hodnoty pro rychlost závěrky, hodnotu clony a citlivost ISO, které jsou nastaveny na [AUTO], jsou podtržené.
 • Rychlost závěrky, hodnotu clony a citlivost ISO lze nastavit na možnost [AUTO] a hodnotu kompenzace expozice na [±0] v kroku 2 nebo 3 stisknutím tlačítka Vymazat.