Režim Speciální scéna

Pokud pro objekt nebo scénu vyberete režim snímání, fotoaparát automaticky zvolí správná nastavení.

* Speciální scéna označuje režim Speciální scéna (Special scene).

  1. Přesuňte volič režimů do polohy Speciální scéna.

  2. Stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.

  3. Vyberte režim snímání.

    • Použijte volič Hlavní ovladač pro výběr režimu snímání a poté stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
  4. Zkontrolujte nastavení.

    • Stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení zobrazte obrazovku rychlého ovládání.

Poznámka

  • Můžete také nastavit režim snímání v části [Snímání: Režim snímání].
  • Pokud je možnost [Nastavení: Průvodce režimem] nastavena na [Zakázat], po kroku 1 stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení a přejděte na obrazovku rychlého ovládání, použijte volič Hlavní ovladač pro výběr režimu snímání, a poté stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.

Dostupné režimy snímání v režimu SCN

Režim snímání
Autoportrét Autoportrét Panning Panning
Portrét Portrét Detail Detail
Smooth skin Jemná pleť Jídlo Jídlo
Skupinové foto Skupinové foto Noční portrét Noční portrét
Krajina Krajina Noční scéna z ruky Noční scéna z ruky
Panoramatický snímek Panoram. snímek Ovládání HDR Backlight Ovládání HDR Backlight
Sport Sport Režim Tichá závěrka Tichá závěrka
Děti Děti