Použití napájecího adaptéru USB k nabíjení/napájení fotoaparátu

Pomocí napájecího adaptéru USB PD-E1 (prodává se zvlášť) můžete nabíjet bateriový zdroj LP-E6NH nebo LP-E6N přímo ve fotoaparátu. Napájet lze i fotoaparát. Upozorňujeme, že bateriový zdroj LP-E6 nelze tímto způsobem nabíjet.

Nabíjení

 1. Připojte napájecí adaptér USB.

  • Když je vypínač napájení na fotoaparátu přepnutý do polohy Vypnutí, zástrčku napájecího adaptéru USB zasuňte až na doraz do digitálního konektoru.
 2. Připojte napájecí kabel.

  • Připojte napájecí kabel k napájecímu adaptéru USB a druhou koncovku zasuňte do elektrické zásuvky.
  • Zahájí se nabíjení a rozsvítí se zelený indikátor přístupu (1).
  • Po dokončení nabíjení indikátor přístupu na kartu zhasne.

Napájení

Chcete-li fotoaparát napájet bez nabíjení, nastavte vypínač napájení fotoaparátu do polohy Zapnutí. Baterie se ale nabíjejí při automatickém vypnutí napájení.

[Napájení] se zobrazí na obrazovce, pokud je fotoaparát tímto způsobem zapnutý.

Pokud chcete fotoaparát místo napájení nabíjet, nastavte vypínač napájení do polohy Vypnutí.

Upozornění

 • Fotoaparát nelze napájet bez vloženého bateriového zdroje.
 • Když jsou baterie vybité, adaptér je nabíjí. V tomto případě není fotoaparát napájen.
 • Pro ochranu bateriového zdroje a zachování jeho optimálního stavu jej nenabíjejte souvisle po dobu delší než 24 hodin.
 • Pokud se indikátor nabíjení nerozsvítí nebo pokud se během nabíjení vyskytne problém (indikovaný zeleně blikajícím indikátorem přístupu na kartu), odpojte napájecí kabel, znovu vložte baterii, a počkejte několik minut, než jej znovu zapojíte. Pokud problém přetrvává, odneste fotoaparát do nejbližšího servisního střediska Canon.
 • Doba vyžadovaná k nabití a úroveň nabití se liší v závislosti na teplotě okolního prostředí a zbývající kapacitě baterie.
 • Z bezpečnostních důvodů trvá nabíjení při nízkých teplotách déle.
 • Zbývající kapacita baterie může při napájení fotoaparátu klesnout. Chcete-li zabránit vybití baterie, používejte při pravidelném fotografování plně nabitou baterii.