Funkce tlačítka Hodnocení

Tlačítku RATE lze přiřadit funkce hodnocení, ochrana nebo smazání snímku.

 1. Vyberte položku [Přehrávání: Funkce tl. Hodnocení].

 2. Vyberte možnost.

  • [Hodnocení] Hodnocení

   Slouží k přiřazení hodnocení tlačítku RATE. (Výchozí nastavení.)

   Chcete-li vybrat hodnocení, které se použije, můžete stisknout tlačítko Q (Rychlé ovládání).

   Během přehrávání můžete stisknutím tlačítka RATE hodnotit snímky nebo vymazat hodnocení.

  • [Ochrana] Chránit

   Slouží k přiřazení ochrany tlačítku RATE.

   Během přehrávání můžete stisknutím tlačítka RATE ochránit snímky nebo vymazat ochranu.

  • [Vymazat] Smazání snímků

   Slouží k přiřazení funkce smazání tlačítku RATE.

   Během přehrávání můžete stisknutím tlačítka RATE vymazat snímky.