Kopírování snímků

Snímky můžete kopírovat z jedné karty na druhou kartu a ukládat tak duplikáty.

Všechny snímky ve složce na kartě lze také zkopírovat zároveň.

Upozornění

 • Pokud již cílová složka nebo karta již obsahují snímek se stejným číslem souboru, zobrazí se možnosti [Přeskočit snímek a pokračovat], [Nahradit stávající snímek] a [Zrušit kopírování]. Vyberte požadovaný způsob kopírování a stiskněte tlačítko SET.

  • [Přeskočit snímek a pokračovat]: Všechny snímky se stejným číslem souboru budou přeskočeny a nebudou zkopírovány.
  • [Nahradit stávající snímek]: Veškeré snímky se stejným číslem souboru (včetně chráněných snímků) budou přepsány.

  Při přepisování snímků, které obsahují informace o příkazu tisku (), bude nutné opětovné nastavení informací příkazu tisku.

 • Informace o příkazu tisku a přenosu snímků nejsou součástí kopií snímků.
 • Během kopírování není možné fotografovat. Před snímáním vyberte možnost [Storno].

Poznámka

 • Kopie snímků mají stejný název souboru jako původní snímek.
 • Pomocí funkce [Výb.sním.] nelze snímky ve více složkách kopírovat zároveň. Vyberte snímky, které chcete zkopírovat z jedné složky do druhé.

Kopírování jednotlivých snímků

 1. Vyberte možnost [Přehrávání: Kopie snímku].

 2. Vyberte možnost [Výb.sním.].

  • Zkontrolujte čísla zdrojové a cílové karty a volné místo na cílové kartě.
  • Vyberte ikonu [Výb.sním.] a stiskněte tlačítko SET.
 3. Vyberte složku.

  (1) Počet snímků ve složce

  (2) Nejnižší číslo souboru

  (3) Název složky

  (4) Nejvyšší číslo souboru

  • Vyberte zdrojovou složku a pak stiskněte SET.
  • Při výběru složky se řiďte snímky zobrazenými na pravé straně obrazovky.
 4. Vyberte snímek, který chcete zkopírovat.

  (1) Celkový počet vybraných snímků

  • Otáčením ovladače Rychloovladač 1 vyberte snímek, který chcete zkopírovat, a pak stiskněte tlačítko SET.
  • Chcete-li vybrat další snímek ke kopírování, opakujte krok 4.
 5. Stiskněte tlačítko Q (Rychlé ovládání).

 6. Vyberte možnost [OK].

  • Zkontrolujte cílovou kartu a pak vyberte [OK].
 7. Vyberte cílovou složku.

  • Vyberte složku, do níž se má snímek zkopírovat, a stiskněte tlačítko SET.
  • Chcete-li vytvořit novou složku, vyberte položku [Vytvořit složku].
 8. Vyberte možnost [OK].

  • Zkontrolujte informace o zdrojové a cílové kartě a vyberte položku [OK].
  • Výsledky se zobrazí po dokončení kopírování. Chcete-li přejít zpět na obrazovku z kroku 2, vyberte položku [OK].

Kopírování rozsahu snímků

Zkopírovat můžete všechny určené snímky najednou výběrem prvního a posledního snímku v rozsahu, když se podíváte na snímky v zobrazení indexového náhledu.

 1. Vyberte možnost [Rozsah].

 2. Vyberte složku.

  • Vyberte zdrojovou složku a pak stiskněte SET.
  • Při výběru složky se řiďte snímky zobrazenými na pravé straně obrazovky.
 3. Určete rozsah snímků.

  • Vyberte první snímek (počáteční bod).
  • Dále vyberte poslední snímek (koncový bod). Ke všem snímkům v rozsahu od prvního do posledního snímku se přidá symbol [Zaškrtnutí].
  • Chcete-li vybrat další snímek ke kopírování, opakujte krok 3.

Kopírování všech snímků do složky nebo na kartu

Můžete najednou zkopírovat všechny snímky ve složce nebo na kartě.

Výběrem možnosti [Výb.Složka] nebo [Všech.sn.] v nabídce [Přehrávání: Kopie snímku] zkopírujete všechny snímky, které obsahuje.