Charakteristiky režimu Servo AF

Fotografování s inteligentním průběžným automatickým zaostřováním (AI Servo AF) / Servo AF lze snadno upravit tak, aby vyhovovalo konkrétnímu objektu nebo fotografované scéně, a to pouhým výběrem jednoho z případů (Case). Tato funkce se nazývá „Nástroj pro konfiguraci AF“.

 1. Vyberte kartu [Automatické zaostřování3].

 2. Vyberte případ.

  • Otáčením voliče Rychloovladač 1 vyberte ikonu případu a stiskněte tlačítko SET.
  • Vybraný případ se nastaví. Vybraný případ je označen modrou barvou.

Podrobnosti případu

Případy 1 až A představují pět kombinací nastavení pro „Sledovací citlivost“ a „Zrych./zpom. sledování“. K výběru vhodného případu pro objekt nebo fotografovanou scénu využijte níže uvedenou tabulku.

Případ Ikona Popis Příklady fotografovaných scén
Case 1 Pohybující se objekty 1/Pohybující se objekty 2 Všestranné víceúčelové nastavení Pohybující se objekty obecně
Case 2 Tenis Pokrač. při sledování obj. a ignor. možných překážek Tenis, freestylové lyžování
Case 3 Zahájení cyklistického závodu Okamž. zaostř. obj., které náhle dosáhly bodů AF Zahájení cyklistického závodu, sjezdové lyžování
Case 4 Fotbal/Rytmická gymnastika Pro objekty, které náhle zrychlují nebo zpomalují Fotbal, rytmická gymnastika, motoristické sporty, basketbal
Case A AUTO Sledování se automaticky přizpůsobí pohybu objektu Pohybující se objekty obecně, zejména v situacích dynamického fotografování

Případ 1: Všestranné víceúčelové nastavení

Výchozí

 • Sledovací citlivost: 0
 • Zrych./zpom. sledování: 0

Standardní nastavení vhodné pro pohybující se objekty obecně. Lze použít pro různé objekty a scény.

V následujících situacích místo toho vyberte [Case 2] až [Case 4]: překážky pohybující se přes AF body, nepolapitelné předměty nebo předměty, které se náhle objevují nebo mění rychlost.

Případ 2: Pokračování ve sledování objektů a ignorování možných překážek

Výchozí

 • Sledovací citlivost: Blokovaná: -1
 • Zrych./zpom. sledování: 0

Fotoaparát se pokusí pokračovat v zaostřování na objekt, i když se v dosahu AF bodů objeví překážka nebo pokud objekt uniká z dosahu AF bodů. Nastavení je účinné, když se může vyskytnout překážka blokující objekt nebo když nechcete zaostřit na pozadí.

Poznámka

 • Pokud se v záběru vyskytnou překážky nebo se objekt dlouhou dobu pohybuje směrem od AF bodů a výchozí nastavení neumožňuje sledovat cílový objekt, může lepší výsledky poskytnout nastavení položky [Sledovací citlivost] na hodnotu [–2] ().

Případ 3: Okamžité zaostření objektů, které náhle dosáhly bodů AF

Výchozí

 • Sledovací citlivost: Responzivní: +1
 • Zrych./zpom. sledování: +1

Když AF bod začne sledovat objekt, toto nastavení umožňuje fotoaparátu postupně zaostřit na různě vzdálené objekty. Pokud se před cílovým objektem objeví nový objekt, fotoaparát začne zaostřovat na nový objekt. Nastavení je také účinné, když chcete vždy zaostřit na nejbližší objekt.

Poznámka

 • Chcete-li rychle zaostřit na objekt, který se náhle objeví, může lepší výsledky poskytnout nastavení položky [Sledovací citlivost] na hodnotu [+2] ().

Případ 4: Pro objekty, které náhle zrychlují nebo zpomalují

Výchozí

 • Sledovací citlivost: Responzivní: 0
 • Zrych./zpom. sledování: +1

Nastavení je přizpůsobeno pro zaostřování a sledování objektů, jejichž rychlost se může výrazně a náhle změnit.

Je účinné pro objekty, které se náhle začínají pohybovat, náhle zrychlují nebo zpomalují či se náhle zastavují.

Poznámka

 • Pokud se objekt pohybuje a je náchylný k náhlým a výrazným změnám rychlosti, může lepší výsledky poskytnout nastavení položky [Zrych./zpom. sledování] na hodnotu [+2] ().

Případ A: Sledování se automaticky přizpůsobuje pohybu objektu

Užitečné, pokud dáváte přednost fotografování s parametry nastavenými automaticky, podle toho, jak objekty mění pozici.

Citlivost sledování a sledování zrychlení/zpomalení se nastavují automaticky.

Parametry

Sledovací citlivost

Slouží k nastavení citlivosti sledování objektu režimu Servo AF, pokud se v dosahu AF bodů objeví překážka nebo pokud objekt uniká z dosahu AF bodu.

 • 0

  Standardní nastavení. Tento režim je vhodný pro pohybující se objekty obecně.

 • Blokovaná: –2 / Blokovaná: -1

  Fotoaparát se pokusí pokračovat v zaostřování na objekt, i když se v dosahu AF bodů objeví překážka nebo pokud objekt uniká z dosahu AF bodů. Nastavení -2 zajišťuje delší sledování cílového objektu fotoaparátem než s nastavením -1.

  Pokud však fotoaparát zaostří na nesprávný objekt, může trvat nepatrně déle, než se přepne a zaostří na cílový objekt.

 • Responzivní: +2 / Responzivní: +1

  Fotoaparát postupně zaostří na různě vzdálené objekty, které jsou pokryty AF body. Nastavení je také účinné, když chcete vždy zaostřit na nejbližší objekt. Nastavení +2 je při zaostřování na další objekt více responzivní než nastavení +1.

  Fotoaparát však bude více náchylný k zaostření na nechtěný objekt.

Zrych./zpom. sledování

Slouží k nastavení citlivosti sledování objektu při inteligentním průběžném automatickém zaostřování (AI Servo AF) / Servo AF, pokud se náhle výrazně změní rychlost objektů, například když se objekty náhle začnou nebo přestanou pohybovat.

 • 0

  Vhodné pro objekty pohybující se konstantní rychlostí (malé změny v rychlosti pohybu).

 • -2/-1

  Vhodné pro objekty pohybující se konstantní rychlostí (malé změny v rychlosti pohybu). Toto nastavení je efektivní, pokud je při nastavení 0 zaostření nestabilní z důvodu lehkého pohybu objektu nebo překážky před objektem.

 • +2/+1

  Je účinné pro objekty, které se náhle začínají pohybovat, náhle zrychlují nebo zpomalují či se náhle zastavují. I když se rychlost pohyblivého objektu náhle výrazně změní, fotoaparát bude pokračovat v zaostřování na cílový objekt. Fotoaparát tak bude například s menší pravděpodobností zaostřovat za objekt, který se náhle začíná pohybovat směrem k vám, nebo před objekt, který se během pohybu směrem k vám náhle zastaví. Nastavení +2 zajišťuje lepší sledování výrazných změn v rychlosti pohyblivého objektu než nastavení +1.

  Avšak vzhledem k tomu, že fotoaparát bude citlivý i na nepatrné pohyby objektu, zaostření může být krátkodobě nestabilní.

Změna nastavení parametrů případů

U případů 1 až 4 lze ručně nastavit dva parametry: 1. citlivost sledování, 2. sledování zvýšení nebo snížení rychlosti pohybu.

 1. Vyberte případ.

  • Otáčením voliče Rychloovladač 1 vyberte ikonu případu, který chcete upravit.
 2. Stiskněte tlačítko RATE.

  • Vybraný parametr bude zvýrazněn fialovým rámečkem.
 3. Vyberte parametr, který chcete upravit.

 4. Upravte nastavení.

  • Výchozí nastavení je označeno světle šedou značkou [Výchozí].
  • Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka SET.
  • Chcete-li se vrátit na obrazovku v kroku 1, stiskněte tlačítko RATE.

Poznámka

 • Pokud v kroku 2 stisknete tlačítko RATE a poté tlačítko Vymazat, můžete u jednotlivých případů obnovit výchozí nastavení výše uvedených parametrů (1) a (2).
 • Můžete také uložit nastavení parametrů 1 a 2 do nabídky Moje menu (). Pokud tak učiníte, změníte nastavení vybraného případu.
 • Při fotografování pomocí případu, jehož parametry jste upravili, vyberte upravený případ a poté pořiďte snímek.