Nastavení AF dotyk+tažení

AF bod nebo rámeček zónového AF můžete přesunout klepnutím nebo přetažením na obrazovce během sledování v hledáčku.

AF dotyk+tažení

 1. Vyberte možnost [Automatické zaostřování: Nast. AF dotyk+tažení].

 2. Vyberte možnost [AF dotyk+tažení].

  • Vyberte možnost [Povolit].

Metoda polohy

Klepnutím nebo přetažením můžete nastavit, jakým způsobem jsou specifikované polohy.

 1. Nastavte [Metoda polohy].

  • Absolutní

   AF bod se přemístí k pozici zvolené klepnutím nebo tažením na obrazovce.

  • Relativní

   AF bod se přemístí ve směru tažení o hodnotou odpovídající míře tažení, a to bez ohledu na místo klepnutí na obrazovku.

Aktivní oblast dotyku

Můžete stanovit konkrétní oblasti obrazovky, ve kterých budou povolené operace klepnutí a tažení.

 1. Nastavte [Aktiv.obl. dotyku].

Poznámka

 • Po klepnutí na obrazovku při nastavené funkci [Tvář+Sledování] se zobrazí kruhový oranžový obrys [Kruhový oranžový obrys]. Jakmile dáte prst na pozici, kam chcete přesunout AF bod, zobrazí se [Sledování objektu] a objekt bude sledován. Chcete-li zrušit výběr objektu, stiskněte tlačítko SET.