Úvod

  • Než začnete fotografovat, přečtěte si následující

    Chcete-li předejít problémům se snímáním a nehodám, přečtěte si nejprve části Bezpečnostní pokyny a Pokyny k zacházení. Také si přečtěte pozorně tuto Rozšířenou uživatelskou příručku a ujistěte se o správném používání fotoaparátu.

  • Pořiďte několik zkušebních snímků a pochopte limity produktu

    Po vyfotografování si snímky přehrajte a zkontrolujte, zda byly správně zaznamenány. Společnost Canon nenese odpovědnost za jakoukoli způsobenou ztrátu či škodu, pokud došlo k poškození fotoaparátu nebo paměťové karty a snímky nelze zaznamenat ani přenést do počítače.

  • Autorská práva

    Autorská práva v některých zemích zakazují používání snímků zaznamenaných fotoaparátem (nebo hudby / snímků s hudbou přenesených na paměťovou kartu) pro účely jiné než osobní účely. Je také třeba mít na paměti, že při určitých veřejných produkcích, na výstavách apod. může být fotografování zakázáno i pro soukromé účely.