Uživatelské režimy blesku

Blesk Speedlite lze používat s nastaveními pro režimy blesku a bezdrátové funkce, které si předem uložíte.

Poznámka

 • Zpočátku jsou uživatelské režimy blesku následující.

  • C1: ETTL
  • C2: ETTL
  • C3: ETTL
 1. Stiskněte tlačítko REŽIM na navigačních tlačítkách Navigační tlačítka.

 2. Nastavte režim blesku.

  • Otáčejte voličem Otočný volič, vyberte jeden z Uživatelský režim blesku 1, Uživatelský režim blesku 2Uživatelský režim blesku 3 a pak stiskněte Vybrat/nastavit.
  • Popisy vedle režimů Uživatelský režim blesku 1Uživatelský režim blesku 3 se liší podle uložených nastavení.

Uložení uživatelských režimů blesku

Aktuální nastavení blesku Speedlite jako obecné funkce blesku, uživatelské funkce (vyjma funkce C.Fn-00) () a osobní funkce () můžete uložit jako uživatelské režimy blesku přiřazené režimům Uživatelský režim blesku 1Uživatelský režim blesku 3.

 1. Stiskněte tlačítko PODNABÍDKA.

 2. Vyberte možnost Uživatelský režim blesku.

  • Otáčením voličem Otočný volič vyberte Uživatelský režim blesku a pak stiskněte Vybrat/nastavit.
 3. Zvolte uživatelský režim blesku, do kterého uložíte nastavení.

  • Otáčejte voličem Otočný volič, vyberte jeden z Uložit C1, Uložit C2Uložit C3 a pak stiskněte Vybrat/nastavit.
 4. Uložte požadované položky.

  • Otáčením voličem Otočný volič vyberte OK a pak stiskněte Vybrat/nastavit.

Zrušení automatického aktualizování

Změníte-li nastavení při fotografování v uživatelském režimu blesku, režim může být automaticky aktualizován novým nastavením. Ve výchozím nastavení je tato funkce aktivována (Zaškrtnutí).

 1. Stiskněte tlačítko PODNABÍDKA.

 2. Vyberte možnost Uživatelský režim blesku.

  • Otáčením voličem Otočný volič vyberte Uživatelský režim blesku a pak stiskněte Vybrat/nastavit.
 3. Vyberte možnost Nastavení uživatelského režimu blesku.

  • Otáčením voličem Otočný volič vyberte Nastavení uživatelského režimu blesku a pak stiskněte Vybrat/nastavit.
 4. Vyberte možnost Automatická aktualizace nastavena (zaškrtnuto).

  • Otáčením voličem Otočný volič vyberte Automatická aktualizace nastavena (zaškrtnuto) a pak stiskněte Vybrat/nastavit.
  • Zobrazení se pak změní na Automatická aktualizace nastavena.

Vymazání uložených uživatelských režimů blesku

Na obrazovce kroku 3 v části Uložení uživatelských režimů blesku vyberte uživatelský režim blesku, který se má vymazat (Vymazat C1, Vymazat C2 nebo Vymazat C3). Vymažou se obecné funkce blesku, uživatelské funkce (vyjma C.Fn-00) () a osobní funkce ().

Propojení s režimy fotografování fotoaparátu

Uživatelské režimy blesku lze používat ve spojení s uživatelskými režimy fotografování na fotoaparátu. Pokyny pro operace s fotoaparátem naleznete v návodu k použití fotoaparátu.

Dostupné režimy blesku se liší podle režimu fotografování fotoaparátu. [Měření blesku E-TTL II] a [Manuál.blesk] jsou dostupné v režimech Flexibilní priorita AE, Programová automatická expozice, Priorita závěrky AE, Priorita clony AE, Ruční expozice a bulb (Režim Bulb) (kreativní zóna). Když se fotoaparát nachází v uživatelském režimu fotografování (Uživatelský režim blesku 1Uživatelský režim blesku 3), blesk Speedlite se přepne do odpovídajícího uživatelského režimu blesku.

 1. Stiskněte tlačítko PODNABÍDKA.

 2. Vyberte možnost Uživatelský režim blesku.

  • Otáčením voličem Otočný volič vyberte Uživatelský režim blesku a pak stiskněte Vybrat/nastavit.
 3. Vyberte možnost Nastavení uživatelského režimu blesku.

  • Otáčením voličem Otočný volič vyberte Nastavení uživatelského režimu blesku a pak stiskněte Vybrat/nastavit.
 4. Vyberte možnost Propojení režimu fotografování fotoaparátu.

  • Otáčením voličem Otočný volič vyberte Propojení režimu fotografování fotoaparátu a pak stiskněte Vybrat/nastavit.
  • Zobrazení se pak změní na Propojení režimu fotografování fotoaparátu (zaškrtnuto).

Upozornění

 • Když je v uživatelském režimu blesku uložena role přijímače, nelze tento režim propojit s režimy fotografování fotoaparátu.

Poznámka

 • Uživatelské režimy blesku jsou propojeny s režimy fotoaparátu pouze tehdy, když je blesk Speedlite používán s fotoaparáty, které mají uživatelské režimy fotografování.
 • Uživatelský režim fotografování a blesku se stejným číslem jsou propojeny. Při použití s fotoaparáty bez uživatelského režimu fotografování Uživatelský režim blesku 3 není uživatelský režim blesku Speedlite Uživatelský režim blesku 3 dostupný.
 • Když jsou režimy blesku Speedlite propojeny s režimy fotografování fotoaparátu, jsou ikony režimu blesku (Uživatelský režim blesku 1, Uživatelský režim blesku 2 a Uživatelský režim blesku 3) zobrazeny tečkovanou čárou a nelze je vybrat.