Modelovací blesk

Blesk emituje záblesky souvisle po dobu přibližně 1 s v reakci na stisknutí tlačítko náhledu DOF (hloubky ostrosti) na fotoaparátu, když se jako vysílač používají fotoaparáty jiné než modely v řadě EOS R nebo EOS M s bleskem EL-10 jako přijímačem. Tato funkce se označuje modelovací blesk. Je užitečná ke kontrole stínů objektu vytvořených bleskem Speedlite a vyvážení osvětlení při fotografování s bezdrátovým bleskem ().

  1. Stiskněte tlačítko náhledu hloubky ostrosti na fotoaparátu.

    • Blesk Speedlite emituje sérii záblesků po dobu přibližně 1 s.

Upozornění

  • Chcete-li zabránit opotřebení nebo poškození hlav blesku v důsledku přehřátí, neemitujte více než 32 modelovacích blesků. Po více než 32násobném emitování modelovacího blesku přestaňte blesk Speedlite používat alespoň na 35 minut.
  • Po emitování tolika modelovacích blesků může další souvislé emitování záblesků v krátkých intervalech aktivovat bezpečnostní funkci, která omezí emitování záblesků. Při omezení emitování záblesků úrovně 1 se interval záblesků automaticky nastaví přibližně na 8 sekund. V takovém případě přestaňte používat blesk Speedlite na nejméně 35 minut.