Nastavení funkcí blesku z fotoaparátu

V této kapitole je popsán postup konfigurace funkcí blesku z nabídky fotoaparátu.

Upozornění

  • Operace popsané v této kapitole nejsou dostupné, když je fotoaparát v plně automatickém režimu nebo v režimu základní zóny. Režim fotografování fotoaparátu nastavte na Flexibilní priorita AE, Programová automatická expozice, Priorita závěrky AE, Priorita clony AE, Ruční expozice nebo Bulb (Režim Bulb) (kreativní zóna).