Vymazání nastavení blesku Speedlite

Výchozí nastavení pro funkce snímání, bezdrátové snímání a uživatelské režimy blesku Speedlite je možné obnovit.

  1. Stiskněte tlačítko PODNABÍDKA.

  2. Vyberte možnost Smaz.nast.

    • Stiskněte joystick svisle nebo vodorovně nebo otočte voličem Výběrový volič a vyberte Smaz.nast, pak zatlačte joystick dovnitř.
  3. Vymažte nastavení.

    • Stiskněte joystick vodorovně nebo otočte voličem Výběrový volič a vyberte OK, pak zatlačte joystick dovnitř.
    • Nastavení blesku Speedlite jsou vymazána a blesk je připraven pro fotografování s normálním bleskem v režimu blesku ETTL.

Poznámka

  • Vymazáním nastavení se nevymaže rádiový kanál nebo ID pro bezdrátovou rádiovou komunikaci pro fotografování s bezdrátovým bleskem, nastavení uživatelských/osobních funkcí (C.Fn/P.Fn) ani nastavení uživatelských režimů blesku (vyjma nastavení pro automatickou aktualizaci a režim propojení fotoaparátu).