Příslušenství

Doporučujeme používat originální příslušenství společnosti Canon.

Tento produkt je konstruován tak, aby dosahoval optimálních výsledků s originálním příslušenstvím společnosti Canon. Proto důrazně doporučujeme používat tento produkt s originálním příslušenstvím.

Společnost Canon nenese zodpovědnost za žádné poškození tohoto produktu ani za nehody (například požár atd.) způsobené nesprávnou funkcí neoriginálního příslušenství (jako je únik chemikálií nebo exploze baterie). Vezměte na vědomí, že opravy způsobené selháním neoriginálního příslušenství nebudou zahrnuty do záruky pro opravy, i když můžete o podobné opravy požádat, pokud si je zaplatíte.

Upozornění

  • Bateriový zdroj LP-EL je určen pouze pro produkty společnosti Canon. Jeho použití s nekompatibilní nabíječkou baterií či produktem může způsobit závadu nebo nehodu, za kterou společnost Canon neponese odpovědnost.