Technické údaje

Typ

Typ Automatický zábleskový režim E-TTL II / E-TTL Speedlite s upevněním do sáněk pro příslušenství
Kompatibilní fotoaparáty

Řada EOS podporující automatický zábleskový režim E-TTL II / E-TTL

Více informací naleznete na webových stránkách společnosti Canon.

Hlava blesku

Směrné číslo

Směrné číslo normálního blesku

Maximální směrné číslo (při citlivosti přibližně ISO 100)

Distribuce světla Jednotka Pokrytí blesku
14mm *1 24mm 28mm 35mm 50mm 70mm 80mm 105mm 135mm 200mm
Standardní m 14,1 27,3 27,9 31,9 36,6 42,9 46,9 51,1 54,0 60,0
Priorita směrného čísla m 31,9 31,9 36,6 42,9 48,6 54,0 55,4 60,0 60,0
Priorita distribuce světla m 27,3 27,3 27,3 29,0 33,5 36,6 42,9 46,9 51,1

1: Při použití širokoúhlé rozptylné destičky.

Směrné číslo synchronizace s vysokými rychlostmi

Maximální směrné číslo (při citlivosti přibližně ISO 100)

Rychlost závěrky Jednotka Pokrytí blesku
14mm 24mm 28mm 35mm 50mm 70mm 80mm 105mm 135mm 200mm
1/125 m 8,8 17,0 17,4 19,8 22,8 26,7 29,2 31,8 33,6 37,3
1/250 m 7,5 14,5 14,8 16,9 19,4 22,7 24,8 27,1 28,6 31,8
1/500 m 4,9 9,5 9,7 11,1 12,8 15,0 16,4 21,7 23,0 25,5
1/1000 m 3,5 6,7 6,9 7,9 9,0 10,6 11,6 16,6 17,6 19,5
1/2000 m 2,5 4,8 4,9 5,6 6,4 7,5 8,2 12,3 13,0 14,4
1/4000 m 1,7 3,4 3,4 3,9 4,5 5,3 5,8 8,9 9,4 10,4
1/8000 m 1,2 2,4 2,4 2,8 3,2 3,7 4,1 6,4 6,7 7,5

Maximální směrné číslo manuálního blesku

Maximální směrné číslo (při citlivosti přibližně ISO 100)

Výkon blesku Jednotka Pokrytí blesku
14mm 24mm 28mm 35mm 50mm 70mm 80mm 105mm 135mm 200mm
1/1 m 14,1 27,3 27,9 31,9 36,6 42,9 46,9 51,1 54,0 60,0
1/2 m 10,0 19,3 19,7 22,6 25,9 30,3 33,2 36,1 38,2 42,4
1/4 m 7,1 13,7 14,0 16,0 18,3 21,5 23,5 25,6 27,0 30,0
1/8 m 5,0 9,7 9,9 11,3 12,9 15,2 16,6 18,1 19,1 21,2
1/16 m 3,5 6,8 7,0 8,0 9,2 10,7 11,7 12,8 13,5 15,0
1/32 m 2,5 4,8 4,9 5,6 6,5 7,6 8,3 9,0 9,5 10,6
1/64 m 1,8 3,4 3,5 4,0 4,6 5,4 5,9 6,4 6,8 7,5
1/128 m 1,2 2,4 2,5 2,8 3,2 3,8 4,1 4,5 4,8 5,3
1/256 *1 m 0,9 1,7 1,7 2,0 2,3 2,7 2,9 3,2 3,4 3,8
1/512 *1 m 0,6 1,2 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1 2,3 2,4 2,7
1/1024 *1 m 0,4 0,9 0,9 1,0 1,1 1,3 1,5 1,6 1,7 1,9
1/2048 *1 m 0,3 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3
1/4096 *1 m 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9
1/8192 *1 m 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7

1: Nelze jej použít při nastavení synchronizace s vysokými rychlostmi nebo bezdrátovém optickém přenosu

Pokrytí blesku
(ohnisková vzdálenost; pro 35mm kinofilm)
14mm

Širokoúhlá rozptylná destička: Ruční

* Není kompatibilní se zornými úhly snímání EF15mm f/2.8 Fisheye nebo EF8-15mm f/4L Fisheye USM

24mm

Zoom

 • A: Auto

  Pokrytí blesku je nastaveno automaticky se zohledněním nastavení [Aut. zoom pro velik. snímače] a [Distribuce světla] na ohniskovou vzdálenost objektivu.

 • M: Ruční

  Pokrytí blesku je nastaveno ručně

  * Nastavení [Aut. zoom pro velik. snímače] a [Distribuce světla] se neberou v potaz.

28mm
35mm
50mm
70mm
80mm
105mm
135mm
200mm
Úhel odrazu
Směr odrazu Úhel odrazu (přibližně)
Nahoru 0° * 45° 60° 75° 90°* 120°
Dolů
Vlevo 0° * 60° 75° 90° 120° 150° 180°
Vpravo 60° 75° 90° 120° 150° 180°

Pozice, při které se aktivuje zámek odraženého záblesku.

Trvání záblesku
 • Normální blesk

  Výkon blesku Trvání záblesku (přibližně, sek.) Výkon blesku Trvání záblesku (přibližně, sek.)
  1/1 1/960 1/128 1/37020
  1/2 1/1200 1/256 1/46840
  1/4 1/2600 1/512 1/57000
  1/8 1/4790 1/1024 1/80300
  1/16 1/8510 1/2048 1/82670
  1/32 1/14750 1/4096 1/91520
  1/64 1/26790 1/8192 1/107800
Přenos informací o teplotě chromatičnosti

Podporován

Barevný filtr Podporován je barevný filtr tvrdého typu (dva typy).

Řízení expozice

Režimy blesku (Režimy řízení expozice)

Režimy blesku a dostupné funkce

Režim blesku Kompenzace expozice s bleskem Braketing expozice s bleskem Blokování expozice s bleskem Bezdrátové
Rádiový přenos Optický přenos
Automatický zábleskový režim E-TTL II / E-TTL *1
Manuální blesk
Stroboskopický blesk
Automatické měření externího blesku ○ *2
Ruční měření externího blesku
Režim priority kontinuálního snímání
Skupinový záblesk *3 ○ *4

1: Nastaveno automaticky, když je režim fotografování fotoaparátu nastaven na režimy základní zóny

2: Dostupné pouze skupinové záblesky

3: Lze nastavit pouze tehdy, když je Speedlite použit jako vysílač při bezdrátovém ovládání s rádiovým přenosem.

4: Pouze skupiny nastavené na automatický zábleskový režim E-TTL II / E-TTL

Efektivní dosah blesku

Rozsah spojení ztmavení za následujících podmínek

 • Velikost snímače: 35mm kinofilm
 • Pokrytí blesku: 50 mm
 • Hodnota clony: f/1.4
 • ISO 100
 • Distribuce světla: Standardní
Podmínky emitování záblesku Efektivní dosah blesku (přibližně)
Běžný blesk
(Indikátor připravenosti blesku: svítí)
0,5 – 26,1 m
Rychlý blesk
(Indikátor připravenosti blesku: bliká)
0,5 – 16,0 m
Synchronizace s vysokými rychlostmi
(Rychlost závěrky: 1/250)
0,5 – 13,8 m
Kompenzace expozice s bleskem

±3 EV v přírůstcích po 1/3 EV nebo 1/2 EV *1 přírůstky

Pokud kompenzaci expozice s bleskem provádí blesk Speedlite i fotoaparát, má přednost kompenzace expozice s bleskem blesku Speedlite. Uživatelé, kteří dávají přednost kompenzaci expozice s bleskem z fotoaparátu, by měli kompenzaci expozice s bleskem na blesku Speedlite nastavit na 0.

1: Odpovídá krokům úrovně expozice na fotoaparátu.

Braketing expozice s bleskem

±3 EV v přírůstcích po 1/3 EV nebo 1/2 EV *1 přírůstky

Braketing expozice s bleskem se automaticky deaktivuje po třech záblescích.

Lze použít s kompenzací expozice s bleskem a blokováním expozice s bleskem.

1: Odpovídá krokům úrovně expozice na fotoaparátu.

Blokování expozice s bleskem Podporován
Paměť expozice s bleskem Podporován
Synchronizace
Bezdrátové Režim blesku Synchronizace na 1. lamelu závěrky Synchronizace na 2. lamelu závěrky Synchronizace s vysokými rychlostmi
Vyp Automatický zábleskový režim E-TTL II / E-TTL
Manuální blesk
Stroboskopický blesk
Automatické měření externího blesku
Ruční měření externího blesku
Režim priority kontinuálního snímání
Rádiový přenos
(Vysílač)
Automatický zábleskový režim E-TTL II / E-TTL ○ *1
Manuální blesk ○ *1
Stroboskopický blesk
Skupinový záblesk ○ *1
Optický přenos
(Vysílač)
Automatický zábleskový režim E-TTL II / E-TTL
Manuální blesk
Stroboskopický blesk

1: Podrobnosti o fotoaparátech, které tuto funkci podporují, jsou uvedeny na webu společnosti Canon.

Modelovací světlo Podporován
Modelovací blesk

Podporován

Blesk emituje sérii záblesků po dobu přibližně 1 s.

Nabíjení blesku

Doba nabíjení
Napájení Doba nabíjení (přibližně) Počet záblesků (přibližně)
Normální blesk Rychlý blesk
Bateriový zdroj LP‑EL 0,1 – 0,9 s 0,1 – 0,8 s 335 – 2345

Údaje vychází ze způsobů měření stanovených společností Canon.

Indikátor připravenosti blesku
Normální blesk (plně nabitý) Rychlý blesk Probíhá nabíjení
Indikátor připravenosti blesku Svítí červeně Bliká červeně (8 Hz) Vypnuto
Displej panelu LCD Nezobrazuje se Nezobrazuje se CHARGE
Úroveň nabití se indikuje v rozsahu 1–5.
Tón *1 ○ *2 ○ *3 -

1: S relevantní osobní funkcí (P.Fn-06, Tón) nastavenou na ZAP

2: S relevantní osobní funkcí (P.Fn-02, Rychlý blesk) nastavenou na VYP

3: S relevantní osobní funkcí (P.Fn-02, Rychlý blesk) nastavenou na ZAP

Pomocné světlo AF

Infračervené
 • Světlo emitováno

  Světlo v blízkém infračerveném spektru

 • Kompatibilní systém automatického zaostřování

  Automatické zaostřování TTL podle sekundárního fázového rozdílu tvorby obrazu

 • Efektivní dosah

  AF body Efektivní dosah (přibližně)
  Ve středu 0,6 – 10,0 m
  Na okrajích 0,6 – 5,0 m

  Ohnisková vzdálenost objektivu: 28 mm nebo větší

  AF body: Kompatibilní s 1–191 body

Metoda přerušovaného záblesku blesku

Asistent automatického zaostřování neemituje krátkou sérii záblesků v následujících podmínkách.

– Když je blesk Speedlite použit jako vysílač při bezdrátovém provozu s optickým přenosem

– S nasazeným barevným filtrem

 • Světlo emitováno

  Viditelné světlo

 • Kompatibilní systém automatického zaostřování

  – Automatické zaostřování TTL podle sekundárního fázového rozdílu tvorby obrazu

  – Dual Pixel CMOS AF

  Na kompatibilitu fotoaparátů se vztahují některá omezení

 • Efektivní dosah

  AF body Efektivní dosah (přibližně)
  Ve středu 0,6 – 10,0 m
  Na okrajích 0,6 – 5,0 m

  Ohnisková vzdálenost objektivu: 24 mm nebo větší

  Směr emitování: Dopředu

Bezdrátové funkce pro rádiový přenos

Nastavení bezdrátové komunikace
Vysílač

Podporován

Sekundární a doplňující jednotky slouží jako podvysílače a je na nich zobrazena ikona „SUB SENDER“.

Podvysílače nelze dálkově ovládat přijímací jednotkou.

Přijímač Podporován
Komunikační funkce
Normy pro soulad IEEE 802.15.4, ARIB STD-T66
Způsob komunikace Primární modulace: OQPAK
Sekundární modulace: DS-SS
Přenosová frekvence 2 405 až 2 475 MHz
Kanál Kanál 1 – 15
Nastavení: Auto / Ruční
Bezdrátové radiové ID 0000 – 9999
Nastavení: Ruční
Dosah přenosu *1 *2 Přibližně 30 m
Skupiny

Až 5 skupin (A – E)

Vysílací jednotky nastaveny do skupiny A

Max. počet vysílacích jednotek

Až 15

Sekundární a doplňující jednotky slouží jako podvysílače.

Max. počet přijímacích jednotek Až 15

1: Bez jakýchkoli překážek bezi vysílači a přijímači a bez rušení rádia jinými zařízeními

2: Přenosová vzdálenost může být kratší v závislosti na faktorech, jako je rozmístění jednotek, okolní podmínky nebo počasí.

Propojené funkce

Podporuje fotografování s propojením s automatickým tlačítkem spouště pro až 16 fotoaparátů (vysílač: 1; přijímače: 15) propojených s uvolněním tlačítka spouště závěrky vysílacího fotoaparátu.

Snímání neprobíhá současně, protože přijímací fotoaparáty snímají nepatrně později než tlačítko spouště vysílacího fotoaparátu.

Bezdrátové funkce pro optický přenos

Nastavení bezdrátové komunikace
Vysílač Podporován
Přijímač Podporován
Individuální přijímač Podporován
Komunikační funkce
Způsob komunikace Optické pulsy
Kanál Kanál 1 – 4
Přenosový dosah (přibližně)

Od přední části hlavy blesku

 • V budovách: 0,7 – 15 m
 • Mimo budovy: 0,7 – 10 m
Úhel příjmu (přibližně)
 • Horizontálně: 45°
 • Nahoru: 27°; Dolů: 20°
Skupiny Až 3 skupiny (A – C)
Max. počet vysílacích jednotek Neomezené
Max. počet přijímacích jednotek Neomezené

Napájení

Bateriový zdroj

Bateriový zdroj LP‑EL

Nelze použít alkalické baterie AA/LR6 a Ni-MH akumulátory.

Indikátor stavu baterie Součástí přístroje (zobrazení v 5 úrovních)
Externí napájecí zdroj Podporován
Maximální počet záblesků

Přibližně 335 – 2345

Při použití plně nabitého bateriového zdroje LP-EL

Doba bezdrátového snímání s rádiovým přenosem

Přibližně 17 hodin bez přerušení

S vypnutým zábleskem blesku vysílače a při použití plně nabitého bateriového zdroje LP-EL.

Automatické vypnutí napájení

Doba nečinnosti před automatickým vypnutím napájení

Stav Uživatelská funkce Čas
Při běžném používání C.Fn-01-0 Přibližně 90 s
Když je použit jako vysílač při optickém bezdrátovém provozu C.Fn-01-0
Když je použit jako vysílač při rádiovém bezdrátovém provozu C.Fn-01-0 Přibližně 5 min
Při fotografování s propojením C.Fn-01-0
Když je použit jako přijímač při rádiovém nebo optickém bezdrátovém provozu C.Fn-10-0 Přibližně 60 min
C.Fn-10-1 Přibližně 10 min
Pohotovostní režim před zapnutím napájení po automatickém vypnutí napájení při nastavení jako přijímač C.Fn-11-0 Přibližně 8 h
C.Fn-11-1 Přibližně 1 h

Blesk Speedlite se znovu aktivuje v reakci na následující činnosti.

 • Stisknutí tlačítka spouště do poloviny
 • Stisknutí tlačítka zkušebního záblesku

Rozměry / hmotnost

Rozměry
Produkt Š × V × H (přibližně)
Tělo 84,4 × 149,0 × 136,4 mm
Hmotnost
Produkt Hmotnost (přibližně)
Pouze tělo 572 g

Provozní podmínky

Rozsah provozních teplot 0 – 45 °C
Provozní vlhkost vzduchu 85 % nebo méně
 • Všechny výše uvedené technické údaje vycházejí ze způsobů měření stanovených společností Canon.
 • Technické údaje a vnější vzhled produktu podléhají změnám bez upozornění.