Blokování expozice s bleskem

Funkce blokování expozice s bleskem zablokuje korekci nastavení expozice s bleskem pro jakoukoli část objektu.

Když je na panelu zobrazeno ETTL nebo CSP, stiskněte tlačítka Multifunkce nebo Blokování AE (blokování AE) a Blokování expozice s bleskem na fotoaparátu.

 1. Zaostřete na objekt.

 2. Stiskněte tlačítko Multifunkce (Časovač 16 sekund).

  • Udržujte objekt ve středu hledáčku a stiskněte na fotoaparátu tlačítko Multifunkce.
  • Blesk Speedlite emituje měřicí předzáblesk a požadovaný výkon blesku je uložen do paměti.
  • V hledáčku se na dobu přibližně 0,5 s zobrazí nápis „FEL“.
  • Při každém stisknutí tlačítka Multifunkce bude emitován měřicí předzáblesk a do paměti se uloží nový požadovaný výkon blesku pro daný okamžik.

Poznámka

 • Pokud nelze dosáhnout správné expozice po zablokování expozice s bleskem, bliká v hledáčku symbol Upozornění na nesprávné blokování expozice s bleskem. Přesuňte se blíže k objektu nebo otevřete clonu a znovu proveďte blokování expozice s bleskem. Při použití digitálního fotoaparátu můžete také nastavit vyšší citlivost ISO a znovu provést blokování expozice s bleskem.
 • Pokud je cílový objekt v hledáčku příliš malý, nemusí být blokování expozice s bleskem příliš účinné.