Plně automatické fotografování s bleskem

Pokud nastavíte režim fotografování fotoaparátu Programová automatická expozice (Programová automatická expozice) nebo „Plně automatický“, můžete fotografovat s plně automatickým zábleskovým režimem E-TTL II / E-TTL.

 1. Pomocí joysticku vyberte možnost REŽIM.

 2. Vyberte možnost ETTL.

  • Stiskněte joystick nahoru, dolů, doleva, doprava, nebo otočte Výběrový volič a vyberte ETTL, pak joystick stiskněte svisle.

 3. Zaostřete na objekt.

  • Stisknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete.
  • V hledáčku se zobrazí rychlost závěrky a hodnota clony.
  • Zkontrolujte, zda v hledáčku svítí symbol Nabíjení blesku je dokončeno.
 4. Vyfotografujte snímek.

  Příklad obrazovky Programová automatická expozice (Programová automatická expozice).

  • Zkontrolujte, zda se fotografovaný objekt nachází v efektivním dosahu blesku (1).
  • Při úplném stisknutí tlačítka spouště se emituje záblesk a bude pořízen snímek.

Poznámka

 • Pokud je při kontrole pořízeného snímku fotografovaný objekt tmavý (podexponovaný), přesuňte se blíže k objektu a vyfotografujte jej znovu. Při použití digitálního fotoaparátu můžete také zvýšit citlivost ISO.
 • „Plně automatický“ znamená režim fotografování Automatický inteligentní scénický režim Plně automatický režim Kreativní automatický režim.
 • I když je blesk nasazen na fotoaparátu, který podporuje automatický zábleskový režim E-TTL II, zobrazí se na panelu LCD symbol ETTL.