Nasazení a sejmutí blesku Speedlite z fotoaparátu

 1. Nasaďte blesk Speedlite.

  • Zasuňte upevňovací patici blesku Speedlite zcela do sáněk pro příslušenství fotoaparátu.
 2. Zajistěte blesk Speedlite.

  • Posuňte zajišťovací páčku upevňovací patice doprava.
  • Až páčka zapadne na místo, bude blesk zajištěn.
 3. Sejměte blesk Speedlite.

  • Přidržte uvolňovací tlačítko, posuňte páčku pro zajištění doleva a sejměte blesk Speedlite z fotoaparátu.

Upozornění

 • Před nasazením či sejmutím blesku Speedlite ho nezapomeňte vypnout.