Nabíjení baterie

 1. Sejměte připojený ochranný kryt.

 2. Baterii bezpečně zasuňte do nabíječky.

 3. Nabijte baterii.

  Pro model LC-E6E

  • Připojte napájecí kabel k nabíječce a zasuňte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky.
  • Automaticky se zahájí nabíjení a indikátor nabíjení začne oranžově blikat.
Stav nabití baterie Indikátor nabíjení
Barva Zobrazení
0–49 % Oranžová Bliká jednou za sekundu
50–74 % Bliká dvakrát za sekundu
75 % nebo více Bliká třikrát za sekundu
Zcela nabito Zelená Svítí
 • Úplné nabití zcela vybité baterie trvá přibližně 2 hodiny a 10 minut při pokojové teplotě (23 °C). Doba vyžadovaná k nabití baterie se bude značně lišit v závislosti na teplotě okolního prostředí a zbývající kapacitě baterie.

 • Z bezpečnostních důvodů bude nabíjení baterie při nízkých teplotách (5 až 10 °C) trvat déle (přibližně až 4 hodiny).
 • Při zakoupení není baterie nabitá.

  Před použitím ji nabijte.

 • Nabíjení by se mělo provést v den použití nebo o den dříve.

  I když bude baterie nabitá a uložená, její zbývající kapacita se postupně snižuje samovolným vybíjením.

 • Po dokončení nabíjení baterii vyjměte a odpojte nabíječku ze síťové zásuvky.
 • Zda je baterie plně nabitá nebo vybitá poznáte podle směru montáže ochranného krytu.

  Připojený ochranný kryt může při průhledu okénkem Okénko v ochranném krytu v ochranném krytu změnit barvu v závislosti na směru montáže. Stav baterie lze posoudit podle barev použitých pro nabití a používání.

 • Pokud blesk nepoužíváte, vyjměte baterii.

  Je-li baterie delší dobu ponechána v blesku, protéká jí stále malý proud a v důsledku této skutečnosti se může snížit životnost baterie. Připevněte ochranný kryt baterie a uložte ji. Pokud je jednotka uložená s plně nabitou baterií, může se také snížit výkon.

 • Nabíječku lze použít i v zámořských oblastech.

  Nabíječka je kompatibilní s napájením z domovní zásuvky elektrické sítě 100V240V 50/60 Hz. Použijte běžně prodávaný konverzní adaptér zástrčky napájení kompatibilní s vaší zemí nebo oblastí. Nepřipojujte nabíječku k elektronickému převodníku pro cesty do zámoří, mohlo by to nabíječku poškodit.

 • Pokud baterii nelze použít okamžitě po jejím plném nabití, dosáhla konce své životnosti.

  Než zakoupíte novou baterii, zkontrolujte zhoršení stavu baterie.

Upozornění

 • Když nabíječku odpojíte ze síťové zásuvky, po dobu přibližně 10 sekund se nedotýkejte zástrčky.
 • Nabíjení neprobíhá, když je zbývající kapacita baterie 90 % nebo více.

Poznámka

 • Skladování baterie

 • Ke skladování používejte chladné, suché prostředí s dostatečnou ventilací.
 • I po vyjmutí baterie z blesku Speedlite může v baterii obíhat velmi malý proud. Pokud baterii necháte v takovém stavu dlouhou dobu, může dojít k nadměrnému vybití a baterie nemusí být použitelná, ani když ji znovu nabijete.
 • Když baterii skladujete dlouhou dobu, jednou ročně ji před uložením dobijte na přibližně 50 %.