Návod k použití

  • Příručka přiložená k produktu je „Návod k použití“, který nabízí přehled základních postupů a funkcí pro fotografování s bleskem.

  • Rozšířená uživatelská příručka

    Všechny způsoby použití blesku Speedlite jsou popsány v tomto „Rozšířené uživatelské příručce“.

    Nejnovější podrobná příručka je dostupná na následujících stránkách.

    https://cam.start.canon/A003/