Одобрени карти памет (CFexpress карти)

Съвместимостта с посочените по-долу CFexpress карти е потвърдена.

Производител Карта Капацитет (GB)

EOS R3

(към септември 2021 г.)

Снимки

RAW видео

6K 59,94 fps

ProGrade Digital Cobalt 650 Поддържа се Поддържа се
325 Поддържа се Поддържа се
Gold

1024

(Скорост според етикета: 1700 MB/s)

Поддържа се Поддържа се

512

(Скорост според етикета: 1700 MB/s)

Поддържа се Поддържа се
SanDisk Extreme Pro 512 Поддържа се Поддържа се
256 Поддържа се Не се поддържа
Lexar 512 Поддържа се Поддържа се
256 Поддържа се Поддържа се
Sony TOUGH 512 Поддържа се Поддържа се
256 Поддържа се Поддържа се
  • Всички карти, измерени при [Auto pwr off temp./Температура за автом. изключване] с настройка [High/Високо].
  • Високите вътрешни температури на фотоапарата може да доведат до автоматично превключване на фотоапарата към Power off.
  • Картите памет може да се нагреят по време на запис на RAW видео. В този случай записът може да спре, преди фотоапаратът да превключи към Power off.