Друга информация

  • Manual/software URL/Ръководство/софтуер URL

    За да изтеглите ръководства на потребителя, изберете [Set-up: Manual/software URL/Set-up: Ръководство/софтуер URL] и сканирайте показания QR код със смартфон. Можете също да използвате компютър, за да отворите показания URL адрес и да изтеглите софтуер.

  • Certification Logo Display/Показване на лога на сертификати

    Изберете [Set-up: Certification Logo Display/Set-up: Показване на лога на сертификати], за да се изведат на екрана част от логата на сертификатите на фотоапарата. Други лога на сертификати можете да намерите върху тялото на фотоапарата и опаковката на фотоапарата.

  • Firmware/Фърмуер

    Изберете [Set-up: Firmware/Set-up: Фърмуер], за да актуализирате фърмуера на фотоапарата, обектива или другите използвани аксесоари.