Потребителски режим на снимане (C1, C2)

Можете да запаметите текущите настройки на фотоапарата, като например настройки за снимане, настройки от менюто и настройки на потребителските функции, като потребителски режими на снимане в позиции Custom shooting mode 1 до Custom shooting mode 2 на програматора. Можете да запаметите различни функции, които да използвате при заснемане на снимки или видео.

 1. Изберете [Set-up: Custom shooting mode (C1, C2)/Set-up: Потребителски режим на снимане (C1, C2)].

 2. Изберете [Register settings/Запаметяване на настройки].

 3. Запаметете желаните елементи.

  • Изберете потребителски режим за запаметяване и след това изберете [OK] в екрана [Register settings/Запаметяване на настройки].
  • Текущите настройки на фотоапарата се запаметяват в потребителски режим на снимане C*.
  • При заснемане на снимки запаметеният режим на снимане е показан в иконата на потребителския режим (както в [C1] или [C2]).
  • Иконите за потребителските режими на снимане се променят на [C1] и [C2] за запис на видео.

Внимание

 • В зависимост от конкретния елемент от менюто промените в настройките, извършени в други режими на снимане, може да не се отразят в настройките на потребителския режим на снимане.

Автоматично обновяване на запаметените настройки

Ако промените настройка, докато снимате в потребителски режим на снимане, режимът може автоматично да се актуализира с новата настройка (Автоматично обновяване). За да разрешите автоматичното обновяване, на стъпка 2 задайте за [Auto update set./Автоматично обновяване на настройките] настройка [Enable/Разрешено].

Инициализиране на потребителските режими на снимане

Ако изберете [Clear settings/Инициализиране на настройките] на стъпка 2, настройките на всеки режим ще се върнат към фабричните си стойности отпреди запаметяването.

Забележка

 • Можете също така да променяте настройките за снимане и настройките от менюто в потребителските режими на снимане.