Слушалки

Ниво на звука

 1. Изберете [Set-up: Headphones/Set-up: Слушалки].

 2. Изберете [Volume/Ниво на звука].

 3. Настройте нивото на звука.

  • Завъртете селектора Quick control dial, за да настроите нивото на звука, и след това натиснете бутона Quick Control/Set.

Забележка

 • Можете да проверите звука от вградения микрофон или от външен микрофон чрез слушалки, когато за [Shooting: Sound recording/Shooting: Запис на звук] е зададена настройка, различна от [Disable/Забранено], и за [High Frame Rate/Висока кадрова честота] е зададена настройка [Disable/Забранено].

Прослушване на звука

Можете да изберете звука, който да се извежда в слушалките по време на запис на видео. За да намалите шума в записвания звук, задайте [Audio noise reduc./Редуциране на шума в записвания звук] ().

 1. Изберете [Audio monitoring/Прослушване на звука].

 2. Изберете опция.

  • Real-time audio (without NR)/Звук в реално време (без NR)

   Изход на звук без редуциране на шума.

  • Recorded audio (NR applied)/Записан звук (NR приложено)

   Изход на звук с редуциране на шума.

Внимание

 • Настройката [Recorded audio (NR applied)/Записан звук (NR приложено)] може да доведе до незначително закъснение на звука спрямо видеото. Звукът не се записва със закъснение във видеото.