Предупреждения за използването на безжичната връзка

Ако скоростта на комуникация се намалява, връзката прекъсва или възникват други проблеми, когато използвате функциите за безжична комуникация, опитайте описаното по-долу.

Разстояние между фотоапарата и смартфона

Ако фотоапаратът е разположен твърде далеч от смартфона, Wi-Fi връзка може да не бъде установена дори когато е възможно установяване на Bluetooth връзка. В този случай приближете фотоапарата и смартфона и след това установете Wi-Fi връзка.

Местоположение на антената на точката за достъп

  • При използване на закрито, инсталирайте устройството в стаята, в която използвате фотоапарата.
  • Инсталирайте устройството на място, където не могат да застанат хора или предмети между него и фотоапарата.

Близо до електронни устройства

Ако скоростта на предаване на Wi-Fi връзката падне поради смущения от посочените по-долу електронни устройства, спрете да ги използвате или се отдалечете от устройствата за успешна комуникация.

  • Фотоапаратът се свързва с Wi-Fi мрежи по стандарта IEEE 802.11b/g/n чрез радиовълни в честотната лента 2,4 GHz. Поради това, скоростта на комуникация на Wi-Fi мрежата може да се намали, ако наблизо има Bluetooth устройства, микровълнови фурни, безжични телефони, безжични микрофони, смартфони, други фотоапарати или други подобни устройства, работещи в същата честотна лента.

Предупреждения за използване на няколко фотоапарата

  • Когато свързвате няколко фотоапарата към една точка за достъп чрез Wi-Fi, се уверете, че IP адресите на фотоапаратите са различни.
  • Когато няколко фотоапарата са свързани към една точка за достъп чрез Wi-Fi, скоростта на комуникация се намалява.
  • Когато има няколко IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz честота) точки за достъп, оставете по пет празни канала между всеки два използвани канала за Wi-Fi мрежа, за да се намалят смущенията в радиовълните. Например използвайте канали 1, 6 и 11, канали 2 и 7 или канали 3 и 8.