Настройки на GPS устройство

Можете да добавяте геолокационни данни към изображения чрез GPS приемник GP-E2 (продава се отделно) или смартфон.

GP-E2

 1. Монтирайте приемника GP-E2 към фотоапарата.

  • Монтирайте GP-E2* към чехълчето на фотоапарата и го включете. За повече информация вижте „Ръководство за използване на GP-E2“.

   Изисква адаптер за многофункционално чехълче AD-E1 (опция).

 2. Изберете [Communication functions: GPS device settings/Communication functions: Настройки на GPS устройство].

 3. Изберете [Select GPS device/Избор на GPS устройство].

 4. Изберете [GPS receiver/GPS приемник].

 5. Направете снимката.

  • За повече информация за функцията [Set up/Конфигуриране] вижте "Ръководство за използване на GP-E2".

Внимание

 • Предпазни мерки при използване на приемника GP-E2

 • Първо проверете страните и регионите, където е разрешено използването на GPS приемници, и спазвайте местните закони.
 • Актуализирайте фърмуера на GP-E2 до Ver. 2.0.0 или по-нова.

  Обновяването на фърмуера изисква интерфейсен кабел. За указания за обновяване посетете уебсайта на Canon.

 • Приемникът GP-E2 не може да бъде свързан към фотоапарата чрез кабел.
 • Фотоапаратът не записва посоката на снимане.

Смартфон

Изпълнете тези настройки, след като сте инсталирали приложението Camera Connect () в смартфона.

 1. Активирайте услугите за определяне на местоположението в смартфона.

 2. Установете Bluetooth връзка.

  • Стартирайте Camera Connect и сдвоете фотоапарата и смартфона чрез Bluetooth.
 3. Изберете [Communication functions: GPS device settings/Communication functions: Настройки на GPS устройство].

 4. Изберете [Select GPS device/Избор на GPS устройство].

 5. Изберете [Smartphone/Смартфон].

 6. Направете снимката.

  • Към изображенията се присъединяват геолокационни данни, получени от смартфона.

Индикация за GPS връзка

Можете да проверите статуса на получаване на геолокационни данни от смартфона чрез символа за GPS връзка в екрана за заснемане на снимки или видео (съответно и ).

 • Сиво: Услугите за определяне на местоположението са изключени
 • Мига: Геолокационни данни не могат да бъдат получени
 • Свети постоянно: Получени са геолокационни данни

За подробности относно показанията за статуса на GPS връзката, когато се използва GP-E2, вижте "Ръководство за използване на GP-E2".

Добавяне на геолокационни данни при снимане

Към изображенията, които заснемате, докато GPS иконата свети, се добавят геолокационни данни.

Геолокационни данни

Можете да проверите добавените към изображенията геолокационни данни в екрана с информация за заснемането ().

 • (1) Географска ширина
 • (2) Географска дължина
 • (3) Надморска височина
 • (4) UTC (координирано универсално време)

Внимание

 • Геолокационни данни може да получават от смартфона само когато той е сдвоен с фотоапарата чрез Bluetooth.
 • Не се получава информация за посока.
 • Получените геолокационни данни може да не са точни в зависимост от условията на пътуване и състоянието на смартфона.
 • След като включите фотоапарата, може да отнеме известно време, за да се получат геолокационни данни от смартфона.
 • Получаването на геолокационни данни се прекратява, ако извършите някое от посочените по-долу действия.
  • Сдвояване с безжично дистанционно управление чрез Bluetooth.
  • Изключване на фотоапарата.
  • Затваряне на Camera Connect
  • Деактивиране на услугите за определяне на местоположението на смартфона
 • Получаването на геолокационни данни се прекратява във всяка от посочените по-долу ситуации.
  • Захранването на фотоапарата е изключено
  • Bluetooth връзката е прекратена
  • Оставащият заряд в батерията на смартфона е нисък

Забележка

 • Координираното универсално време, със съкращение UTC, съвпада с GMT (Средно време по Гринуич).
 • При запис на видео се добавя GPS информацията, придобита в началото на записа.