Самолетен режим

Можете временно да деактивирате функциите Wi-Fi и Bluetooth.

  1. Изберете [Communication functions: Airplane mode/Communication functions: Самолетен режим].

  2. Задайте [On/Вкл].

    • [Airplane mode] се показва на екрана.

Забележка

  • [Airplane mode] може да не се показва по време на заснемане на снимки, запис на видео или възпроизвеждане в зависимост от настройките за показване на информация. Ако символът не се показва, натиснете бутона INFO многократно, за да превключите екрана към показване на детайлна информация.