Конвертиране на HEIF в JPEG

Можете да конвертирате HEIF изображения, заснети в режим HDR, и да ги съхранявате като JPEG изображения.

Забележка

 • HEIF изображенията, конвертирани във формат JPEG, са означени с [JPEG converted].

Конвертиране на единични изображения

 1. Изберете [Playback: HEIF→JPEG conversion/Playback: HEIF→JPEG конвертиране].

 2. Изберете [Select images/Избор на изображения].

 3. Изберете изображение.

  • Завъртете селектора Quick control dial, за да изберете HEIF изображение за конвертиране в JPEG, и натиснете бутона Quick Control/Set.
  • За да изберете друго изображение за конвертиране, повторете стъпка 3.
  • Натиснете бутона MENU, за да конвертирате в JPEG.
 4. Запаметете.

  • Изберете [OK], за да съхраните JPEG изображението.
  • Ако има други изображения за конвертиране, изберете [Yes/Да].
 5. Изберете изображенията, които да бъдат показвани.

  • Изберете [Original image/Оригинално изображение], за да се показват оригиналните HEIF изображения.
  • Изберете [Processed img./Обработено изображение], за да се показват конвертираните JPEG изображения.

Забележка

 • Някои сцени може да изглеждат различно след конвертиране, ако се сравнят оригиналните и конвертираните изображения.
 • Конвертиране не е достъпно за изрязани изображения или за кадри от 4K видео, съхранени като цифрови снимки.

Задаване на диапазона от изображения за конвертиране

 1. Изберете [Select range/Избор на диапазон].

 2. Задайте диапазона на изображенията.

  • Изберете първото изображение (начална точка).
  • След това изберете последното изображение (крайна точка). Към всички изображения в диапазона между първото и последното изображение ще бъде добавен символ [Check].
  • За да изберете други изображения, повторете стъпка 2.
 3. Натиснете бутона MENU.

 4. Запаметете.

  • Изберете [OK], за да съхраните JPEG изображението.
  • Ако има други изображения за конвертиране, изберете [Yes/Да].
 5. Изберете изображенията, които да бъдат показвани.

  • Изберете [Original image/Оригинално изображение], за да се показват оригиналните HEIF изображения.
  • Изберете [Processed img./Обработено изображение], за да се показват конвертираните JPEG изображения.

Забележка

 • Някои сцени може да изглеждат различно след конвертиране, ако се сравнят оригиналните и конвертираните изображения.
 • Конвертиране не е достъпно за изрязани изображения или за кадри от 4K видео, съхранени като цифрови снимки.