RAW обработка в екрана за бърз контрол

Можете да изберете типа обработка на RAW изображения, извършвана от екрана за бърз контрол.

 1. Изберете [Playback: Quick Control RAW processing/Playback: RAW обработка в екрана за бърз контрол].

 2. Изберете опция.

  • Творческа помощ

   Обработка на RAW изображения с прилагане на предпочитан от вас ефект ().

  • Обработка на RAW изображения

   Обработка на RAW изображения според зададени от вас условия ().