Image Stabilizer (стабилизатор на образа) (IS режим)

Стабилизаторът на образа на обектива намалява ефекта от заклащането на фотоапарата при снимане. За да активирате стабилизатора на образа на обектива, когато използвате обектив със стабилизатор на образа, който не е оборудван с превключвател IS, задайте за [IS mode/IS режим] настройка [On/Вкл], както е посочено по-долу. Имайте предвид, че настройката [IS mode/IS режим] не се извежда в менюто, когато използвате обективи със стабилизатор на образа, които имат превключвател IS. В този случай поставянето на превключвателя IS на обектива в позиция ON ще включи стабилизатора на образа на обектива.

 1. Изберете [Shooting: IS (Image Stabilizer) mode/Shooting: IS (стабилизатор на образа) режим].

 2. Изберете опция за [IS mode/IS режим].

  • Off/Изкл

   Изключване на стабилизатора на образа.

  • On/Вкл

   Заклащането на фотоапарата ще се компенсира.

Внимание

 • В някои случаи това може да не осигури достатъчно стабилизиране за определени обективи.

Забележка

 • За подробности относно стабилизирането на образа при запис на видео, вижте Цифров IS за видео .