Монтиране и демонтиране на обективи EF/EF-S

Могат да се използват всички обективи EF и EF-S с помощта на адаптер EF-EOS R (продава се отделно). Фотоапаратът не може да се използва с EF-M обектив.

Забележка

 • При снимане с обективи EF-S се прилага изрязване от приблиз. 1,6× към центъра на сензора.

Монтиране на обектив

 1. Свалете капачките.

  • Свалете задната капачка на обектива (1) и капачката на тялото на фотоапарата (2), като ги завъртите, както е показано чрез стрелките.
 2. Монтирайте обектива към адаптера.

  • Подравнете червената или бялата маркировка на обектива със съответната маркировка на адаптера и завъртете обектива в указаната със стрелка посока, докато се фиксира.
   • (3) Червена маркировка
   • (4) Бяла маркировка
 3. Монтирайте адаптера към фотоапарата.

  • Подравнете червените маркировки (5) на адаптера и на фотоапарата и завъртете обектива в указаната със стрелка посока, докато се фиксира.
 4. Поставете превключвателя за режима на фокуса на обектива в позиция AF.

  • AF е съкращение за Autofocus (Автоматично фокусиране).
  • MF е съкращение за Manual Focus (ръчно фокусиране). Автофокусът няма да функционира.
 5. Свалете предната капачка на обектива.

Демонтиране на обектива

 1. Натиснете и задръжте бутона за освобождаване на обектива и завъртете обектива в указаната със стрелка посока.

  • Въртете обектива, докато спре, и след това го свалете.
 2. Демонтирайте обектива от адаптера.

  • Натиснете и задръжте лоста за освобождаване на обектива на адаптера и завъртете обектива обратно на часовниковата стрелка.
  • Въртете обектива, докато спре, и след това го свалете.
  • Поставете задната капачка на сваления обектив.

Внимание