Запис на звук

Можете да записвате видео със звук, като използвате вградения във фотоапарата стереомикрофон или външен стереомикрофон. Можете също свободно да настройвате нивото на записвания звук.

Използвайте [Shooting: Sound recording/Shooting: Запис на звук], за да зададете функциите за запис на звук.

Внимание

 • Смущения от Wi-Fi функцията може да се запишат като шум от вградения или от външен микрофон. Не се препоръчва използване на функцията за безжична комуникация по време на запис на звук.
 • Когато свързвате външен микрофон или слушалки към фотоапарата, вкарайте конектора докрай.
 • Ако извършвате фокусиране или работите с контролите на фотоапарата или обектива по време на запис на видео, вграденият микрофон може да запише механичния шум от работата на обектива или звуковите сигнали от операциите на фотоапарата/обектива. В този случай можете да използвате външен микрофон с конектор и да отдалечите микрофона от фотоапарата и обектива.
 • Не свързвайте към порта IN за външен микрофон устройства, различни от външен микрофон.
 • При прослушване на звука със слушалки не променяйте настройките за [Shooting: Sound recording/Shooting: Запис на звук]. Промяна на настройките може да предизвика внезапно усилване на звука, което може да увреди слуха ви.

Забележка

 • В режимите от "Основна зона" достъпните настройки за [Shooting: Sound recording/Shooting: Запис на звук] ще бъдат [On/Вкл] и [Off/Изкл]. Задайте настройка [On/Вкл] за автоматично регулиране на нивото на аудиозаписа.
 • Аудио се извежда и когато когато фотоапаратът е свързан към телевизор чрез HDMI кабел освен ако [Sound recording/Запис на звук] е с настройка [Off/Изкл]. Ако звукът от телевизора причинява микрофония, поставете фотоапарата по-далеч от телевизора или намалете силата на звука на телевизора.
 • Не може да бъде настроен баланс на звука между L/R (ляв/десен) канал.
 • Звукът се записва с честота на дискретизация 48 kHz/16 бита.

Запис на звук/Ниво на записвания звук

 • Auto/Авто

  Нивото на записвания звук се настройва автоматично. Контролът на звука се изпълнява автоматично съобразно нивото на звука.

 • Manual/Ръчно

  Можете да настройвате нивото на записвания звук. Изберете [Rec. level/Ниво на запис] и завъртете селектора Quick control dial 1, като наблюдавате индикатора за ниво, за да настроите нивото на записвания звук. Наблюдавайки индикатора за пиково ниво, настройте звука така, че пиковото ниво рядко да надвишава стойността “12” (-12 dB) за най-силния звук. Ако нивото надхвърли “0”, звукът ще се получи изкривен.

 • Disable/Забранено

  Няма да бъде записан звук.

Филтър срещу вятър

Задайте настройка [Auto/Авто], за да намалите изкривяването на звука при сцени на открито със силен вятър. Активира се само когато се използва вграденият микрофон на фотоапарата. Когато филтърът срещу вятър е включен, се потискат също и част от ниските басови звуци.

Редуциране на шума в записвания звук

Когато записвате с вградения микрофон, тази функция редуцира механичните шумове, причинени от автоматичното фокусиране на обектива, както и белия шум.

 • Disable/Забранено

  Деактивира редуцирането на шума.

 • Enable/Разрешено

  Активира редуцирането на шума.

 • High/Високо

  Редуцира шума в по-висока степен в сравнение с настройка [Enable/Разрешено].

Внимание

 • При настройка [Enable/Разрешено] качеството на звука може да се различава от това при зададена настройка [Disable/Забранено].
 • Въпреки че настройката [High/Високо] редуцира шума в по-висока степен в сравнение с настройката [Enable/Разрешено], тази опция може да има по-голямо влияние върху качеството на звука.
 • Ефективността на редуцирането на шума се различава в зависимост от обектива.
 • Редуцирането на белия шум може да направи някои шумове по-отчетливи.
 • Направете тестов запис предварително, тъй като ефективността на редуцирането на шума и произтичащите от това промени в качеството на звука се различават в зависимост от условията на снимане.
 • За да редуцирате шума в слушалките, конфигурирайте [Audio monitoring/Прослушване на звука] ().