Режим „Безшумен затвор“

Когато е необходима тишина, можете да снимате без звукови сигнали, като например звуковия сигнал за освобождаване на затвора.

Tips Съвети за снимане

  • Заснемете няколко пробни изображения.

    Препоръчва се предварително да заснемете няколко пробни изображения, защото при някои условия на снимане може да се чуе шум от настройването на диафрагмата на обектива и фокуса.

Внимание

  • Когато използвате безшумно снимане, съобразявайте се с правото върху неприкосновеност на личния живот и правата на обектите върху техните портрети.
  • Изображенията на бързо движещи се обекти може да изглеждат изкривени.
  • Не е възможно заснемане на серия от снимки и използване на светкавица.